برگزاری دومین کارگاه آموزشی تخصصی طرح یکپارچه مدیریت پسماند شرکت ملی نفت ایران-آذرماه 1397-تهران

دومین کارگاه آموزشی سیستم یکپارچه مدیریت پسماند با حضور نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، با هدف افزایش دانش فنی کارکنان حوزه HSE شرکت ملی ...

ادامه مطلب

کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت (بخش بالادستی)دی ماه 1393-تهران

دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت (بخش بالادستی)، در روزهای 16 و 17 دی ماه 1393 با تاکید بر سه بخش...

ادامه مطلب

153722_orig

اولین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت پسماند صنعت نفت (بخش بالادستی)-دی ماه 1391-تهران

اولین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت پسماند صنعت نفت ( بخش بالادستی) با ارایه شش مقاله تخصصی و برگزاری سه کارگاه آموزشی ...

ادامه مطلب