معرفی شرکت پترو توسعه رانا انرژی

شرکت رانا انرژي، یک واحد فناور عضو پارک علم و فناوري است که با تمرکز بر انتقال و توسعه فناوري هاي روز دنیا و بهره گیري از تیم فنی و بازرگانی با تجربه و توانمند و سابقه 12 ساله، توانسته است نقش بسزایی در حد توان، در راستاي توسعه فناوري و اجراي پروژه‌ هاي کشور ایفا نماید. این شرکت با توجه به گستردگی فعالیت هاي انجام شده، داراي دفاتر در کشورهاي ایران، امارات متحده عربی، چین و ترکیه می باشد.

شرکت رانا انرژي با شناسایی نیازهاي بخش انرژي کشور، برخورداري از نیروي انسانی متخصص و مجرب، دانش فنی روز، ارتباط موثر با مشاوران معتبر بین المللی و شرکت ها و مجموعه هاي مطالعاتی، آزمایشگاهی و عملیاتی داخلی و بین المللی، و با تکیه بر تجارب حاصل از انجام پروژه هاي گذشته، آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره، نظارت و اجراي پروژه هاي بخش انرژي به ویژه بخش نفت و گاز، نیرو و انرژي، و افزایش سهم خود در اعتلاي ایران اسلامی است. این شرکت با دارا بودن چهار بخش مهندسی، بازرگانی، آموزش، و اجرا امکان ارائه سرویس هاي زیر در بخش بالادستی و پایین دستی نفت و گاز، نیرو و انرژي را فراهم آورده است.

کارفرمایان و همکاران داخلی و بین المللی

 • وزارت نفت
 • شرکت ملی گاز ایران
 • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • شرکت نفت فلات قاره ایران
 • شرکت نفت و گاز پارس
 • شرکت ملی نفت ایران
 • شرکت پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران
 • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شرکت نفت مناطق مرکزي ایران
 • سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
 • سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
 • مدیریت پژوهش و فناوري شرکت ملی نفت ایران
 • مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران
 • شرکت نفت و گاز اروندان
 • مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
 • شرکت مهندسی و توسعه نفت
 • PMG کانادا (پروژه هاي بخش بالادستی و بازرگانی صنعت نفت)
 • پارك فناوري ریاست جمهوري- پردیس (تجاري سازي و فناوري)
 • دانشگاه صنعتی اصفهان- مرکز تحقیقات علوم طبیعی و محیط زیست
 • گروه بین المللی آداک

ساختار کسب و کار

بخش مهندسی

 • مطالعات و انجام پروژه هاي مطالعاتی و پژوهشی در صنعت نفت و بخش انرژي
 • مطالعات امکان سنجی و مهندسی مقدماتی پروژه هاي نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، نیرو و انرژي
 • طراحی مفهومی، بنیادي و تفصیلی
 • نظارت بر پروژه هاي فنی – مهندسی و مطالعاتی، آزمایشگاهی، مشاوره و مدیریت پروژه
 • ارائه خدمات مشاورهاي در زمینه اجراي پروژه هاي بخش انرژي و HSE
 • انجام مطالعات مهندسی در زمینه ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت
 • ارائه خدمات مدیریت و کنترل پروژه

بخش بازرگانی

تمرکز واحد بازرگانی شرکت رانا انرژي بر ارائه محصولات با فناوري هاي روز و با کیفیت دنیا بوده است. در این راستا این شرکت با ارائه محصولات متنوع و منحصر به فرد توانسته است نقش قابل توجهی در بازارهاي هدف کسب نماید. شرکت رانا انرژي با توجه به گستردگی فعالیت هاي انجام شده، داراي دفاتر فروش در کشورهاي ایران، امارات متحده عربی، چین و ترکیه است و در حوزه هاي زیر در بخش بازرگانی فعال است:

 • حوزه بهداشت و سلامت
 • حوزه امنیت و پیشگیري
 • حوزه محیط زیست
 • حوزه انرژي
 • تهیه اقلام، تجهیزات و مواد مورد نیاز صنعت نفت و انرژي
 • ارائه خدمات مشاوره به شرکت ها و کارفرمایان در زمینه تامین
  تجهیزات، اقلام و مواد مورد نیاز
 • مشاوره و تنظیم ساز و کارها ي مالی مناسب تامین مالی پروژه ها

بخش آموزش

 • برگزار ي دوره هاي آموزشی تخصصی و کارگاه هاي تئوري و عملی
  مطابق نیاز مشتریان و با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی
 • برگزاري سمینارها، کنفرانس ها، و مجامع و رویدادها
 • تامین نیرو ي انسانی مورد نیاز در پروژه هاي صنعت نفت و انرژي

بخش اجرا

اجراي پروژه هاي کلید در دست (EPDS ،EPC و پکیج)

دسته بندی محصولات

محصولات جدید