فعالیت رانا انرژی در زمینه توسعه میادین نفت و گاز


یکی از راهبردهای رانا انرژی در راستای همسویی با استراتژی های کلان کشور، فعالیت در زمینه توسعه میادین نفت و گاز در بخش های مدیریت پروژه، مهندسی، سرویس های فنی و حفاری، تامین کالا و لجستیک پروژه ها می باشد. این شرکت با دارا بودن دفاتر در کشورهای چین، عمان، امارات متحده عربی، ترکیه و ایران و ارتباطات موثر خود و با هدف ارتقای توان فنی و کیفی از خدمات شرکت های مشاور مهندسی بین المللی به صورت بلند مدت یا پروژه ای بهره می برد. شرکت پترو توسعه رانا انرژی به منظور اجرای طرح های بالادستی نفت و گاز در خشکی و دریا به صورت پکیج، و گسترش همکاری های استراتژیک با شرکت های داخلی و خارجی با هدف هم افزایی توانمندی ها و داشته ها در حوزه اجرای پروژه ها و همچنین استفاده از تکنولوژی های نوین، با پشتیبانی مالی، همکاران استراتژیک، سازمانی پویا و چالاک و توانمندی های گوناگون در حوزه بازرگانی، تامین مالی و مشارکت و همچنین در حوزه اجرایی شامل مدیریت و اجرای پروژه ها، مهندسی، تامین و تدارک کالا و تجهیزات، حفاری چاه های نفت و گاز و ارائه خدمات فنی و خدمات پشتیبانی و لجستیک، با بکارگیری نیروهای متخصص با تجربه و حرفه ای و تاکید بر معیارهای تعلق و انگیزش سازمانی تشکیل شده تا بتواند نقش بازوی عملگرای در بخش بالادستی نفت و گاز را در زمینه های فوق الذکر داشته و به چشم انداز و ماموریت های خود جامه عمل بپوشاند.

فعالیت های فرامرزی و صادرات خدمات به کشورهای دوست و همسایه، تقویت
و تاکید بر فعالیت های مهندسی، دانش بنیان و فن آورانه (تکنولوژیک)، بکارگیری روش
های مختلف در تامین مالی و دریافت منابع مالی حاکی از لزوم نزدیکی و فعالیت همگام
واحدهای فعال در حوزه مدیریت پیمان و بازرگانی حوزه بالادستی است.